☰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

  • همه چیز در مورد پیدایش، گسترش و پیشگیری از ویروس کرونا. ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان شیوع پیدا کرده و جان بسیاری را گرفته است. دبیرکل سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که "کُووید ۱۹" (بیماری ای که ویروس کرونا عامل آن است) به مرحله همه‌گیری جهانی رسیده است.

Educational and research services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in

  • خدمات و امکانات آموزشی:

    دانشگاه علوم پزشکی ایران با داشتن ۹ دانشکده، ده‌ها گروه آموزشی، چندین بیمارستان آموزشی درمانی از سرامدان دانشگاه‌های منطقه در تربیت و آموزش پزشکی و کادر بهداشتی درمانی است.

  • امکانات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی ایران

    کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی ایران علاوه بر خدمات عمومی(خدمات اطلاع رسانی وخدمات پژوهشی)، خدمات فنی(تهیه منابع، فهرستنویسی و نمایه سازی تخصصی) و خدمات علم سنجی که به صورت الکترونیک و غیر الکترونیک ارائه می نماید.

پژوهشـگاه ها

بین‌المللی‌سازی فعالیت‌ها و برنامه‌های علمی دانشگاه دستیابی، حفظ و توسعه جایگاه پژوهشی و افزایش سهم تولیدات علمی دانشگاه در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نهادینه ساختن همکاری‌های منطقه ای و بین‌المللی به عنوان یک ضرورت برای دانشگاه

ارائه خدمات مراقبت بیماران:

آشنایی و معرفی پژوهشگاه‌های متعلق به دانشگاه و امکانات و اولویت‌های پژوهشی آن‌ها باید به نحو احسن معرفی شده و از طرف دیگر خدمات قابل ارائه از طرف این پژوهشگاه‌ها و موقعیت‌های مورد نیاز پژوهشی به طور کامل برای تهیه مطلب می‌باید مورد توجه قرار گیرد.

مراقبت بیمار

بین‌المللی‌سازی فعالیت‌ها و برنامه‌های علمی دانشگاه دستیابی، حفظ و توسعه جایگاه پژوهشی و افزایش سهم تولیدات علمی دانشگاه در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نهادینه ساختن همکاری‌های منطقه ای و بین‌المللی به عنوان یک ضرورت برای دانشگاه

سوال خود را از ما بپرسید.

سلام