☰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

Educational and research services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in

  • برای جذب دانشجو در بخش بین‌الملل دانشگاه علاوه‌بر معرفی رشته‌های تحصیلی و امکانات آموزشی می‌باید متقاضیان با فرایند انتخاب و ثبت نام و شرایط تحصیل در این دانشگاه و زندگی در ایران تا حدی آشنا شوند.

  • معرفی امکانات و فضاهای آموزشی از جمله کتابخانه و موزه: امکانات منحصر به فرد و معرفی امکانات و فضاهای آموزشی از جمله کتابخانه و موزه: امکانات منحصر به فرد و فضاهای آموزشی

    معرفی امکانات و فضاهای آموزشی از جمله کتابخانه و موزه: امکانات منحصر به فرد و معرفی امکانات و فضاهای آموزشی از جمله کتابخانه و موزه: امکانات منحصر به فرد و فضاهای آموزشی و رفاهی دانشگاه می‌باید به طور تفصیلی در بخش‌های معینی در وب سایت معرفی شود. معرفی امکانات و فضاهای آموزشی از جمله کتابخانه و موزه: امکانات منحصر به فرد و معرفی امکانات و فضاهای آموزشی از جمله کتابخانه و موزه: امکانات منحصر به فرد و فضاهای آموزشی و رفاهی دانشگاه می‌باید به طور تفصیلی در بخش‌های معینی در وب سایت معرفی شود.

مرکز رشد و شرکت های دانش بنیان

بین‌المللی‌سازی فعالیت‌ها و برنامه‌های علمی دانشگاه دستیابی، حفظ و توسعه جایگاه پژوهشی و افزایش سهم تولیدات علمی دانشگاه در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نهادینه ساختن همکاری‌های منطقه ای و بین‌المللی به عنوان یک ضرورت برای دانشگاه

  • در سالهای اولیه این طرح، بنائی تاریخی (مربوط به دوره قاجاریه) متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت تاسیس موزه اختصاص یافت. امور اجرائی موزه تحت نظارت مستقیم وزیر محترم وقت بهداشت و ریاست وقت دانشگاه علوم پزشکی تهران و در حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران بانجام رسید.

    موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۸۰ افتتاح شد. طرح اولیه تاسیس این موزه در سال ۱۳۷۶ و بدعوت سازمان میراث فرهنگی کشور آغاز و در جلسه‌ای مشترک و با حضور بزرگان علوم پزشکی کشور به تائید نهائی رسیده و عملیات تاسیس اولین موزهٔ پزشکی کشور آغاز گردید.

پژوهشـگاه ها

بین‌المللی‌سازی فعالیت‌ها و برنامه‌های علمی دانشگاه دستیابی، حفظ و توسعه جایگاه پژوهشی و افزایش سهم تولیدات علمی دانشگاه در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نهادینه ساختن همکاری‌های منطقه ای و بین‌المللی به عنوان یک ضرورت برای دانشگاه

ارائه خدمات مراقبت بیماران:

آشنایی و معرفی پژوهشگاه‌های متعلق به دانشگاه و امکانات و اولویت‌های پژوهشی آن‌ها باید به نحو احسن معرفی شده و از طرف دیگر خدمات قابل ارائه از طرف این پژوهشگاه‌ها و موقعیت‌های مورد نیاز پژوهشی به طور کامل برای تهیه مطلب می‌باید مورد توجه قرار گیرد.

مراقبت بیمار

بین‌المللی‌سازی فعالیت‌ها و برنامه‌های علمی دانشگاه دستیابی، حفظ و توسعه جایگاه پژوهشی و افزایش سهم تولیدات علمی دانشگاه در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نهادینه ساختن همکاری‌های منطقه ای و بین‌المللی به عنوان یک ضرورت برای دانشگاه