سایت :

http://iums.ac.ir/fa?sid=40

 

آدرس:

تهران- یافت آباد میدان معلم،میدان الغدیر، بلوار الغدیر جنوبی

 

شماره تلفن   :

۰۲۱-۶۶۷۸۳۱۲۸

 

با دوستانتان به اشتراک بگذارید: