سایت :

 

http://iums.ac.ir/fa?sid=40

 

 

آدرس:

 

تهران- یافت آباد میدان معلم،میدان الغدیر، بلوار الغدیر جنوبی

 

 

شماره تلفن   :

۰۲۱-۶۶۷۸۳۱۲۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با دوستانتان به اشتراک بگذارید: