سایت :

http://crtfatima.iums.ac.ir

 

آدرس:

تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ،خیابان بیست و یکم ،جنب پارک شفق ، مرکز آموزشی و درمانی فوق تخصصی ترمیمی و جراحی پلاستیک حضرت فاطمه (س)

 

کد پستی:

۱۴۳۳۹۳۳۱۱۱

 

شماره تلفن مرکز  :

  ۸۸۷۱۷۲۷۲-۰۲۱ 

 

فکس :

۸۸۱۰۷۶۵۸-۰۲۱   

 

پذیرش تلفنی:

http://crtfatima.iums.ac.ir/content/54406/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C

با دوستانتان به اشتراک بگذارید: