سایت :

http://crtha.iums.ac.ir

 

آدرس:

تهران، بزرگراه آیت ا... مدرس، خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر سابق)، مرکز آموزشی درمانی فوق تخصصی کودکان حضرت علی اصغر(ع)

 

تلفن:

۰۲۱-۲۲۲۲۲۰۴۱-۵

 

کد پستی:

۱۹۱۹۸۱۶۷۶۶

با دوستانتان به اشتراک بگذارید: