سایت :

http://hospfa.iums.ac.ir

 

آدرس:

تهران،خیابان فدائیان اسلام ، نرسیده به میدان شهر ری

 

مرکز تلفن دانشگاه :

۵۱۰۴۸-۰۲۱

 

نمابر:

۵۵۹۰۰۲۴۳

با دوستانتان به اشتراک بگذارید: