سایت :

http://ihh.iums.ac.ir

 

 

آدرس:

تهران،  جاده ساوه ،شهرستان بهارستان،سبزدشت،بیمارستان امام حسین (ع)

 

 

کد پستی:

۳۷۵۹۱۵۳۱۱۱

 

 

تلفن:

۵۶۳۱۱۳۴۵

 

 

فکس:

۵۶۳۱۱۰۶۰

 

 

 

 

 

با دوستانتان به اشتراک بگذارید: