مقدمه

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران است. این دانشکده دارای هفت گروه آموزشی است و خدمات آموزشی و پژوهشی را به دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی ارائه می دهد. هدف ما در این دانشکده ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای در حوزه های مدیریت، سیاستگذاری، اقتصاد و اطلاع رسانی بهداشتی و درمانی است.

در حال حاضر دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی حدود ۴۰ عضو هیات علمی و نزدیک به ۳۰۰ دانشجو دارد که اغلب آنها در مقطع تحصیلات تکمیلی در حال تحصیل هستند. با توجه به سرمایه گذاری گسترده در زمینه آموزش، پژوهش و ارتقای کمی و کیفی اعضای هیأت علمی این دانشکده از بهترین موسسات آموزش عالی در آسیا است.

گروه های آموزشی

  • مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
  • مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی
  • سلامت در بلایا و فوریت ها
  • اقتصاد سلامت
  • کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
  • زبان خارجی
  • زبان فارسی
با دوستانتان به اشتراک بگذارید: