سایت :

http://iph.iums.ac.ir

 

آدرس:

تهران،کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج جنب ورودی اتوبان آزادگان شمال پشت پارکینگ شهید تندگویان مرکز روانپزشکی ایران

 

کد پستی:

۱۳۹۸۹۱۳۱۵۱

 

مرکز تلفن بیمارستان:

۴۴۵۰۳۳۹۵الی ۹

با دوستانتان به اشتراک بگذارید: