برای ترمیم دندان پوسیده، دندان پزشک قسمت پوسیده ی دندان را برداشته و سپس ناحیه ی خالی شده دندان را با ماده مخصوصی پر می‌کند. همچنین می‌توان برای ترمیم دندان‌های ترک خورده، شکسته و یا دندان‌هایی که با ناخن خوردن و دندان قروچه دچار فرسودگی شده اند از پرکردگی استفاده کرد.

مراحل  پرکردن دندان

ابتدا دندان‌پزشک نواحی اطراف دندان پوسیده را بی‌حس می‌کند. سپس از یک وسیله برشی مانند مته و یا لیزر برای برداشتن قسمت پوسیده شده‌ی دندان استفاده می‌کند. انتخاب ابزار این کار بستگی به سطح راحتی دندان‌پزشک، آموزش، و سرمایه گذاری در قطعه خاصی از تجهیزات و نیز موقعیت و میزان پوسیدگی دارد.

در مرحله بعد دندان‌پزشک محل خالی شده از پوسیدگی را برای اطمینان از حذف کل پوسیدگی بررسی می‌کند. سپس به منظور آماده سازی دندان برای مرحله پر کردن، این حفره از باکتری ها و  باقی مانده های پوسیدگی پاک می‌شود. در صورتی که این پوسیدگی نزدیک ریشه دندان باشد، ممکن است دندان‌پزشک از گلس اینومر، رزین کامپوزیت یا مواد دیگر برای محافظت از عصب استفاده کند. پس از پرکردن این حفره تقریبا کار دندانپزشک به پایان رسیده و به صیقل آن دندان می پردازد.

مراجعه کنندگان گروه هدف که شامل مادران باردار و زمان شیردهی و کودکان 6 تا 14 سال و کودکان از  3تا 6 سالگی می‌توانند با ارجاع از طرف مراقبین سلامت کلیه مراکز و پایگاهها ی سلامت از تعرفه گروه هدف استفاده نمایند و دریافت کننده خدمت فوق باشند و سایر جمعیت تحت پوشش با مراجعه به واحدهای دندانپزشکی میتوانند ازخدمات با تعرفه دولتی استفاده نمایند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید: