دانشگاه علوم پزشکی ایران متولی سلامت شهروندان در غرب شهر تهران و شهرستان های بهارستان , رباط کریم , شهریار , قدس و ملارد می باشد.

شما در کجا ساکن اید ؟