معرفی:

مرکز تحقیقات آسیب شناسی و سرطان با همکاری متخصصان گروه های مختلف شامل پاتولوژی، اونکولوژی بالغین و اطفال، رادیوتراپی، اپیدمیولوژی، فارماکولوژی، هماتولوژی و طب تسکینی در شهریورماه 1387 مورد موافقت اصولی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت و در محل دانشکده پزشکی تاسیس شد.

چشم انداز (Vision)

چشم انداز مرکز تحقیقات آسیب شناسی و سرطان، انجام پژوهش های زیربنایی و کاربردی در زمینه های پاتولوژی - علوم پایه، اپیدمیولوژی، بالینی و بینابینی (Transitional) با هدف ارتقاء دانش علمی و عملی در زمینه پیشگیری، تشخیص زودرس، درمان سرطان ها و ارائه خدمات مراقبت تسکینی و حمایتی به بیماران مبتلا به سرطان می باشد.

ماموریت (Mission)

انجام پژوهش های معتبر در زمینه سرطان با اولویت های زیر:

  •     شناخت روند شکل گیری سرطان، پیشرفت تومور و متاستاز
  •     تشخیص الگوی بیان ژنی سرطان
  •     تشخیص زودرس سرطان با استفاده از بیومارکرها از جمله شاخص های سلول های بنیادی سرطان و سایر رئش های تشخیصی نوین
  •     یافتن مداخلات نوین و هوشمند مولکولی و استاندارد سازی آنها و بکارگیری روش های درمانی جدید از جمله تقویت سیستم ایمنی برای مبارزه با سرطان
  • (Cancer Immunotherapy) و نیز درمانهای هدفمند سرطان براساس مارکرهای جدید
  •     پیشگیری براساس برنامه ملی سرطان
  •     اپیدمیولوژی سرطان و تقویت نظام ثبت سرطان
  •     مراقبت های حمایتی و تسکینی در بیماران مبتلا به سرطان و توجه به خانواده های بیماران
  •     بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان

محل استقرار:

دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، طبقه اول، دفتر مرکز و آزمایشگاه های اصلی از جمله:

1. اتاق کشت سلولی

2. آزمایشگاه مولکولی

3. آزمایشگاه بافتی - ایمونوهیستوشیمی

بخش بالینی و طب تسکینی:

بیمارستان فیروزگر

بخش GU Pathology:

بیمارستان هاشمی نژاد

بخش Pediatric Pathology:

بیمارستان علی اصغر

 

رئیس مرکز: دکتر محسن اسدی لاری  asadilari.m@iums.ac.ir

معاون پژوهشی مرکز: دکتر زهرا مجد جباری majdjabari.z@iums.ac.ir

آدرس پایگاه اینترنتی: http://oprc.iums.ac.ir

آدرس پستی: بزرگراه شهید همت، بین تقاطع شیخ فضل ا... نوری و شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، گروه پاتولوژی

تلفن تماس: 86703212 - 88622608

زمینه های تحقیقاتی: پاتولوژی- علوم پایه، سلولهای بنیادی سرطان، بالینی طب تسکینی، اپیدمیولوژی سرطان

آزمایشگاه:  labnet.iums.ac.ir

 

با دوستانتان به اشتراک بگذارید: