معرفی

اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ در راﺳﺘﺎی ﺧﻂ مشی علمی پژوهشی داﻧﺸﮕﺎه علوم پزشکی ایران و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درمان و آموزش پزشکی از طریق انجام پژوهش­‌های کاربردی و ارائه راهکارهای علمی و عملی خلاق مبتنی بر شواهد، زمینه ­ی ارتقای کیفیت و بهبود مستمر آموزش در سطح دانشگاه را فراهم می‌سازد و هم­ چنین به منظور تعالی و تقویت روحیه پژوهش در زمینه‌ی آموزش علوم پزشکی توان­مندی­‌های خود را گسترش می‌دهد.

برنامه عملیاتی:

 • شفاف­‌سازی و تبیین اولویت­ های پژوهشی آموزش پزشکی دانشگاه
 • توسعه و گسترش تحقیقات پایه و کاربردی به منظور ارتقای کیفیت آموزش پزشکی
 • طراحی و توسعه ی نظریه ها و الگوهای آموزش آکادمیک
 • توانمندسازی و آمادگی اعضای هیئت علمی به منظور انجام فعالیت‌های دانش پژوهی
 • تربیت دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی در زمینه‌ی آموزش علوم پزشکی
 • ارائه مشاوره به اعضای هیئت علمی در خصوص فعالیت‌های دانش پژوهی و تحقیقات آموزش پزشکی
 • جذب گرانت‌ها و منابع مالی و تخصیص آن به اولویت‌های تحقیقاتی
 • زمینه‌سازی انجام تحقیقات مشترک بین دانشگاهی (ملی و بین المللی)
 • آموزش اعضای هیئت علمی علوم بالینی و علوم پایه پزشکی در خصوص روش انجام پژوهش، نقد و کاربرد یافته‌های آن
 • اطلاع‌رسانی مناسب به محققین آموزش پزشکی در زمینه­‌ی مراحل تصویب و اجرای طرح­‌های پژوهشی
 • پیگیری روند تصویب طرح‌های تحقیقاتی و تکمیل مدارک مورد نیاز
 • تکمیل اطلاعات مربوط به عمل­کرد پژوهشی مرکز تحقیقات به منظور ارزشیابی‌های ادواری
 • ارتباط مستمر با سایر مراکز تحقیقاتی ملی و بین­ المللی به منظور مبادله اطلاعاتی و ارتقا سطح فعالیت‌های مرکز
 • هم راستایی، همکاری و هماهنگی با گروه آموزش پزشکی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و هم چنین سایر مراکز تحقیقاتی و دانشکده‌های دانشگاه در خصوص کلیه فعالیت‌های مرکز
 • تدوین فلوچارت‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی تحقیقات آموزش پزشکی به منظور تسهیل فرایندهای کاری مرکز
 • برگزاری جلسات منظم با حضور اعضا شورای پژوهشی مرکز و بررسی طرح های پژوهشی
 • طراحی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی در عرصه‌ی آموزش علوم پزشکی

 

رئیس مرکز: دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی soltarab@iums.ac.ir

معاون پژوهشی مرکز: دکتر شعله بیگدلی bigdeli.sh@iums.ac.ir

آدرس پایگاه اینترنتی:  http://cerms.iums.ac.ir

آدرس پستی: بزرگراه شهید همت، بین شیخ فضل ا... نوری و شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 1، طبقه 2، سالن شهید خانلقی

تلفن تماس: 86703304

خطوط تحقیقاتی: آموزش بالینی، برنامه درسی(کوریکولوم)، رهبری آموزش، مجازی سازی آموزشی

با دوستانتان به اشتراک بگذارید: