واکسن کزاز را چگونه می توان تهیه کرد؟

این واکسن در تمامی مراکز بهداشتی درمانی و همچنین کلیه بیمارستانها موجود است  و به صورت رایگان برای کلیه سنین مختلف  (بالاتر از 7 سال ) برحسب نیاز می بایست تزریق  شود.

نوبت‌های تزریق واکسن کزاز به صورت زیر می باشد :

اگر قبلا سابقه تلقیح واکسن کزاز را در سنین کودکی (سه‌گانه) و یا جوانی و نوجوانی ( توام بزرگسال ) را داشته‌اید و اکنون ده سال از تاریخ آخرین نوبت واکسن شما گذشته است می بایست واکسن خود را در یکی از مراکز بهداشتی درمانی تلقیح نمایید .

برای حفظ ایمنی برعلیه کزاز واکسن یادآور می بایست تا پایان عمر هر ده سال یک‌بار تلقیح شود .در حال حاضر برای افزایش سطح ایمنی در برابر بیماری دیفتری بجای استفاده از واکسن کزاز به تنهایی از واکسن توام (دیفتری و کزاز) استفاده می شود .

یادآور می گردد که استفاده از سرم ضد کزاز یا تتابولین که از داروخانه‌ها و یا اورژانس بیمارستانها تهیه می شود تنها در صورتی باید استفاده شود که اولا « فرد زخم وسیع و یا آلوده داشته باشد و ثانیا» تا به حال هیچ زمانی واکسن کزاز دریافت نکرده باشد .

لازم به یادآوری است که انجام واکسیناسیون علیه کزاز در چند مرحله ( از جمله :بدو ورود به مدرسه ، بدو ورود به دبیرستان ، اعزام به خدمت، ازدواج و خروج از کشور از جمله مکه و عتبات) الزامی بوده و بنابراین اکثر جمعیت ایرانی سابقه تلقیح واکسن کزاز را دارند .

اگر هیچ سابقه تلقیح واکسنی علیه  بیماری کزاز ندارید، برنامه تلقیح واکسن شما به شرح زیر است :

 

سایر گروه‌های سنی و جنسی

زنان 15 تا 45 سال

نوبت

اولین دز

اولین دز

اول

یک‌ماه بعد

یک‌ماه بعد

دوم

شش‌ماه بعد

شش‌ماه بعد

سوم

10 سال بعد

یکسال بعد

چهارم

10 سال بعد

10 سال بعد

یادآور

با دوستانتان به اشتراک بگذارید: