شاخص در مطب پزشکان در مراکز بهداشتی درمانی نتیجه
مدت نگهداری مدت زمان نگهداری نامشخص است واکسن بیش از یک ماه اجازه نگهداری ندارد در مراکز بهداشتی واکسن‌ها تازه‌تر هستند
برنامه کشوری هر واکسنی که موجود باشد تلقیح می‌شود برنامه طبق واکسیناسیون کشوری انجام می‌شود در مراکز بهداشتی واکسیناسیون کامل انجام می‌شود
هزینه هزینه بالا باید پرداخت کنید رایگان است در مراکز بهداشتی به صرفه‌تر است
سلامتی واکسن به کنترل دمای یخچال واکسیناسیون اهمیتی داده نمی‌شود کارکنان موظف هستند که روزانه دوبار دمای یخچال را کنترل و ثبت کنند در مراکز بهداشتی واکسن‌ها ایمن‌تر است
سلامتی واکسن در صورت افزایش یا کاهش دمای یخچال معلوم نیست واکسن‌ها استفاده می‌شوند یا نه در صورت افزایش یا کاهش دما واکسن‌ها از چرخه مصرف خارج می‌شوند در مراکز بهداشتی از واکسن سالم استفاده می‌شود
 سوابق بهداشتی درمانی در جای خاصی ثبت نمی‌شود در پرونده الکترونیک خانوار ثبت می‌شود در مراکز بهداشتی سوابق شما و خانواده حفظ می‌شود
معاینات خانوادگی تنها یک فرد مورد معاینه قرار می‌گیرد کلیه افراد خانوار می‌توانند مورد مراقب قرار گیرند در مراکز بهداشتی به کل خانواده اهمیت داده می‌شود
معاینات خانوادگی تنها واکسن فرد مراجعه کنند کنترل می‌شود واکسیناسیون کل خانوار مورد بررسی قرار می‌گیرد در مراکز بهداشتی واکسیناسیون کودکان و برزگسالان انجام می‌شود
با دوستانتان به اشتراک بگذارید: