سایت :

http://crta.iums.ac.ir

 

آدرس:

تهران، خیابان مولوی،نرسیده به چهارراه مولوی، ایستگاه باغ فردوس

 

کد پستی:

۱۱۶۸۷۴۳۵۱۴

 

شماره تلفن مرکز  :

۰۲۱-۵۵۶۰۶۰۳۴

با دوستانتان به اشتراک بگذارید: