• |

    دانشگاه علوم پزشکی ایران با داشتن 50 مرکز تحقیقاتی، 3 پژوهشکده، 5 مرکز توسعه بالینی، 10 دانشکده معتبر، پردیس بین­ الملل، چندین مرکز آموزش درمانی، ... در کنار کارشناسان مجرب و مسئولیت پذیر کانون بسیار جذابی است که چشم­‌انداز تحقیقاتی گسترده­‌ای برای متقاضیان طرح‌های پژوهشی فراهم می­‌کند

  • |

    اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ از طریق انجام پژوهش­ های کاربردی و ارائه راهکارهای علمی و عملی خلاق مبتنی بر شواهد، زمینه‌ی ارتقای کیفیت و بهبود مستمر آموزش در سطح دانشگاه را فراهم می‌سازد

  • |

    مرکز تحقیقات آسیب شناسی و سرطان در شهریورماه 1387 در محل دانشکده پزشکی تاسیس شد