تاریخچه

گروه آموزشی ارگونومی با همکاری مشترک دانشکده بهداشت و علوم توانبخشی از مهر ماه سال 1394 با پذیرش اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد تشکیل شد. در حال حاضر این گروه در دانشگاه علوم پزشکی ایران در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد.

آزمایشگاه گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مرکز تحقیقات توانبخشی قرار دارد. این مرکز در زمینه تحقیق در رشته های مختلف همچون ارگونومی و علوم توانبخشی به صورت بین رشته ای فعالیت دارد.  

مراکز پژوهشی همکار

این گروه با مراکز تحقیقاتی مهمی در سطح کشور از جمله مرکز تحقیقات توانبخشی، مرکز تحقیقات طب کار و مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی –عضلانی همکاری می‌کند.

اعضای هیئت علمی

مدیرگروه

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد صادق قاسمی

رتبه علمی: دانشیار

آدرس پست الکترونیکی: ghasemi.m[at]iums.ac.ir

با دوستانتان به اشتراک بگذارید: