معرفی

دوره گواهی عالی بهداشت عمومی( Master Public Health )  که  به اختصار MPH نامیده می شود عمدتا با هدف توانمند کردن افراد جهت ارتقا سلامت برگزار می شود.

نگرش عمده در MPH بر این اصل مبتنی است که حل مسائل و مشکلات جامعه تنها یک مقوله آکادمیک نیست بلکه نیاز به کار عملی و تجربه در جامعه با در نظر گرفتن ملزومات علمی و تئوریک است. به عبارت دیگر دوره MPH دوره‌ای است جهت تربیت افرادی که بتوانند روابط متقابل بین تئوری و عمل ، مردم و سیاستگزاران و تحقیقات نظری و واقعیت های موجود در جامعه را برقرار نمایند .

دانشگاه علوم پزشکی ایران دارای تجربه طولانی در تربیت مدیران نظام سلامت در قالب برنامه MPH است.

مدیر گروه

نام و نام خانوادگی: دکتر سید عباس متولیان

رتبه علمی در گروه: دانشیار

تلفن ثابت: 86704704

فاکس: 88622707

ایمیل آکادمیک:  amotevalian[at]iums.ac.ir

با دوستانتان به اشتراک بگذارید: