نتایج جستجو :

  • پژوهشگاه‌های متعلق به دانشگاه و امکانات و اولویت‌های پژوهشی آن‌ها باید به نحو احسن معرفی شده و از طرف دیگر خدمات قابل ارائه از طرف این پژوهشگاه‌ها و موقعیت‌های مورد نیاز پژوهشی به طور کامل برای تهیه مطلب می‌باید مورد توجه قرار گیرد.

  • برای جذب دانشجو در بخش بین‌الملل دانشگاه علاوه‌بر معرفی رشته‌های تحصیلی و امکانات آموزشی می‌باید متقاضیان با فرایند انتخاب و ثبت نام و شرایط تحصیل در این دانشگاه و زندگی در ایران تا حدی آشنا شوند.