نتایج جستجو :

  • |

    ابتدا کتابخانه مرکز بود که فعالیت خود را شروع و در طول کمتر از دو سال با جمع‌آوری چندین هزار مجله علمی و کتابهای مختلف در شاخه‌های متنوع علوم پزشکی و ارتباط مستقیم از طریق ماهواره با مرکز اطلاعات پزشکی آمریکا در ردیف مراکز مهم اطلاعات پزشکی در سطح بین‌المللی قرار گرفت.