نتایج جستجو :

  • توریسم سلامت

  • برای جذب دانشجو در بخش بین‌الملل دانشگاه علاوه‌بر معرفی رشته‌های تحصیلی و امکانات آموزشی می‌باید متقاضیان با فرایند انتخاب و ثبت نام و شرایط تحصیل در این دانشگاه و زندگی در ایران تا حدی آشنا شوند.