نتایج جستجو :

  • |

    توریسم سلامت

  • |

    دانشگاه علوم پزشکی ایران با داشتن ۹ دانشکده، ده‌ها گروه آموزشی، چندین بیمارستان آموزشی درمانی از سرامدان دانشگاه‌های منطقه در تربیت و آموزش پزشکی و کادر بهداشتی درمانی است.