نتایج جستجو :

  • |

    فیشورسیلانت به معنی مهر و موم کردن و بستن درز و شیار دندان است ماده ترمیمی و همرنگ دندان است که توسط آن شیارهای عمیق سطح جونده دندان‌ها پوشیده شده و بدین ترتیب شیارها کم عمق می‌شوند. استفاده از این روش به پیشگیری از پوسیدگی دندان کمک می‌کند.