نتایج جستجو :

  • |

    برای ترمیم دندان پوسیده، دندان پزشک قسمت پوسیده ی دندان را برداشته و سپس ناحیه ی خالی شده دندان را با ماده مخصوصی پر می‌کند. همچنین می‌توان برای ترمیم دندان‌های ترک خورده، شکسته و یا دندان‌هایی که با ناخن خوردن و دندان قروچه دچار فرسودگی شده اند از پرکردگی استفاده کرد.